Ruta

Ets aquí:Inici Propostes didàctiques Educació Primària (6-8)

SocialsUp

RSS

La primavera és aquí

 

El fil: benvinguda a la primavera: una cançó per a cada estació

 

Títol
edat
Autor/a
Continent
País/comunitat
Idioma
temps
La primavera és aquí
6-8
Música de Josep Maria Torrents i lletra de Núria Albó
Europa
Catalunya
Català
<1h
Etiquetes: p 6-8 Cicle Inicial Primària Català Europa Natura Intrapersonal Interpersonal Món i entorn 1-Comunicació Lingüística 5-Personal, social i aprendre a aprendre 7-Emprenedora 8-Consciència i expressió culturals Aprenentatge competencial Universalitat del currículum Qualitat educació lingüística Benestar emocional ART3 ART4 Educació musical Educació en arts escèniques i performatives Creació i Interpretació Llengua i literatura (català, aranès, castellà) Coneixement del medi natural, social i cultural Paraula i ritme Cantar Moviment-dansa Tocar Escoltar Improvisar-crear Llenguatge musical Binària 2 x 4 Figures rítmiques Pulsació Polirítmia Ostinato Major Articulació Dinàmica Respiració Fraseig Emotivitat Consolidació i cohesió grupal Convivència i gestió del conflicte Acceptació i respecte Responsabilitat i compromís Esforç Consciència del propi cos Motricitat fina Motricitat gruixuda Control espacial Veu Lateralitat Coordinació Equilibri Habilitats comunicatives Participació Expressió emocional Creativitat Diàleg Col·laboració i treball en equip Autoestima Empatia i assertivitat 1-Llengua materna 3-Matemàtica, científica i tecnològica 5-Aprendre a aprendre 6-Socials i cíviques 8-Cultural OP-Comunicar i gaudir OP-Percebre OP-Escoltar OP-Participar OP-Cercar OP-Entorn OP-Valorar i argumentar ART1-Percepció conscient ART2-Llenguatges artístics ART5-Llenguatge visual ART6-Interpretació vocal i instrumental ART7-Llenguatge escènic ART8-Improvisació i creació ART9-Projectes i produccions artístiques VAL1-Autonomia i responsabilitat VAL2-Adaptació i benestar VAL3-Pensament propi VAL4-Respecte actiu VAL5-Diàleg VAL6-Cooperació i convivència VAL8-Compromís social PRIM-Artístic PRIM-Valors PRIM-Aprendre a aprendre PRIM-Educació física PRIM-Medi PRIM-Català i castellà PRIM-Matemàtic
Ets aquí:Inici Propostes didàctiques Educació Primària (6-8)