Ruta

Ets aquí:Inici Propostes didàctiques Educació Secundària (12-14)

SocialsUp

RSS

"Espiritual Negro"

 

El fil: un poema de PABLO garcia baena musicat amb una cadència i un puzzle melòdic 

 

Títol
edat
Autor/a
Continent
País/comunitat
Idioma
temps
Espiritual Negro
12-14
Pablo García Baena
(Ester Bonal)
Europa
Espanya/Andalusia
Castellà
 
1-3h
 
Etiquetes: n p 12-14 Primer Cicle ESO Català Castellano Europa Emocions Relació i habilitats socials Interpersonal Món i entorn 1-Comunicació Lingüística 5-Personal, social i aprendre a aprendre 6-Ciutadana 8-Consciència i expressió culturals Aprenentatge competencial Universalitat del currículum Qualitat educació lingüística Ciutadania crítica Benestar emocional MUS1 MUS2 MUS3 A-Escolta i percepció musical B-Interpretació, improvisació i creació C-Contextos i cultures musicals Valors cívics i ètics Lingüístic (català, aranès, castellà) Social Paraula i ritme Cantar Tocar Escoltar Improvisar-crear Llenguatge musical Uníson 2-3 veus 4 x 4 Ostinato Diatònica Modal Articulació Dinàmica Respiració Fraseig Emotivitat Reconeixement d'un mateix i de l'altre Consolidació i cohesió grupal Acceptació i respecte Diversitat i Interculturalitat Pau i justícia Veu Coordinació Habilitats comunicatives Participació Expressió emocional Creativitat Diàleg Col·laboració i treball en equip Empatia i assertivitat 1-Llengua materna 5-Aprendre a aprendre 6-Socials i cíviques 8-Cultural OS-Escoltar OS-Percebre i comprendre OS-Comunicar i gaudir OS-Participar OS-Societat i cultura OS-Valorar i argumentar ART1-Llenguatges artístics i anàlisi ART2-Percepció reflexiva ART3-Interpretació individual i col·lectiva ART5-Composició i creació ART7-Projectes artístics ART8-Valoració produccions artístiques ART9-Gaudi i enriquiment ART10-Art per a la cohesió i l'acció social VAL2-Drets humans VAL3-Pensament propi VAL4-Identificar aspectes ètics VAL5-Respecte actiu VAL7-Arrels culturals VAL9-Anàlisi crítica de l'entorn ESO-Social ESO-Català i castellà Cap1-Autonomia Cap2-Pensar i comunicar Cap3-Descobrir i tenir iniciativa

Avui què ens posem...i ahir què ens posàvem? Una marxa de Lully

El fil: Cançons i vestuari, marxa per la cerimònia dels turcs de lully

 

Títol
edat
Autor/a
Continent
País/comunitat
Idioma
temps
Marxa per a la cerimònia dels turcs
12-14
Jean Baptiste Lully
Europa
França
-
1-3h
Etiquetes: h 12-14 Primer Cicle ESO Època Relació i habilitats socials Intrapersonal Interpersonal Món i entorn 1-Comunicació Lingüística 5-Personal, social i aprendre a aprendre 6-Ciutadana 8-Consciència i expressió culturals Aprenentatge competencial Universalitat del currículum Ciutadania crítica Benestar emocional MUS2 MUS3 MUS4 A-Escolta i percepció musical B-Interpretació, improvisació i creació C-Contextos i cultures musicals Artístic (escènic i dansa) Artístic (plàstica, visual i àudiovisual) Valors cívics i ètics Social Acumulativa 4 x 4 Figures rítmiques Pulsació Polirítmia Ostinato Major Ostinato Fraseig Emotivitat Reconeixement d'un mateix i de l'altre Convivència i gestió del conflicte Acceptació i respecte Diversitat i Interculturalitat Consciència del propi cos Motricitat gruixuda Lateralitat Coordinació Habilitats comunicatives Participació Expressió emocional Autoestima Empatia i assertivitat 5-Aprendre a aprendre 6-Socials i cíviques 8-Cultural OS-Escoltar OS-Percebre i comprendre OS-Comunicar i gaudir OS-Participar OS-Societat i cultura OS-Valorar i argumentar ART1-Llenguatges artístics i anàlisi ART2-Percepció reflexiva ART3-Interpretació individual i col·lectiva ART5-Composició i creació ART10-Art per a la cohesió i l'acció social VAL3-Pensament propi VAL5-Respecte actiu VAL6-Diàleg VAL7-Arrels culturals VAL8-Dimensions ètiques de l'art VAL9-Anàlisi crítica de l'entorn ESO-Artístic ESO-Valors ESO-Personal i Social ESO-Social

Awe Somagwaza

des de casa

 

El fil: una cançó SUD-AFRICANA que es cantEN joves que fan la transició a l'adultesa

 

Títol
edat
Autor/a
Continent
País/comunitat
Idioma
temps
Awe Somagwaza
12-14
Tradicional
Àfrica
República de Sud-àfrica
Xosa
1h

 

Basket Beat

 

El fil: Basket Beat; ritme amb Pilotes de Bàsquet... per fer molt més que ritme

Títol
edat
Autor/a
Continent
País/comunitat
Idioma
temps
Basket Beat
10-12
Josep Maria Aragay
Europa
Catalunya/Espanya
___
<1h

Blame it on the boogie

english activity

El fil: una proposta de diàleg de moviment per ballar amb michael jackson

 

Títol
edat
Autor/a
Continent
País/comunitat
Idioma
temps
Blame on the boogie
12-14
The Jackson 5 (versió de M. Jackson)
Amèrica
Estats Units
Anglès
1-3h

 

Etiquetes: b 12-14 Primer Cicle ESO English English Activity Amèrica Relació i habilitats socials Intrapersonal Interpersonal 2-Plurilingüe 5-Personal, social i aprendre a aprendre 6-Ciutadana 7-Emprenedora 8-Consciència i expressió culturals Aprenentatge competencial Perspectiva de gènere Universalitat del currículum Qualitat educació lingüística Ciutadania crítica Benestar emocional MUS1 MUS2 MUS3 A-Escolta i percepció musical B-Interpretació, improvisació i creació C-Contextos i cultures musicals Artístic (escènic i dansa) Valors cívics i ètics Lingüístic (llengües estrangeres) Educació física Moviment-dansa Escoltar Improvisar-crear Binària 4 x 4 Pulsació Major Fraseig Reconeixement d'un mateix i de l'altre Acceptació i respecte Diversitat i Interculturalitat Consciència del propi cos Motricitat gruixuda Control espacial Lateralitat Coordinació Habilitats comunicatives Participació Creativitat Diàleg Autoestima Empatia i assertivitat 1-Llengua materna 2-Llengües estrangeres 3-Matemàtica, científica i tecnològica 4-Digital 7-Iniciativa i esperit emprenedor 8-Cultural OS-Escoltar OS-Comunicar i gaudir OS-Participar OS-Societat i cultura OS-Valorar i argumentar OS-Cercar ART1-Llenguatges artístics i anàlisi ART2-Percepció reflexiva ART4-Interpretació i representació amb formes ART9-Gaudi i enriquiment ART10-Art per a la cohesió i l'acció social VAL1-Autonomia i responsabilitat VAL5-Respecte actiu VAL7-Arrels culturals VAL10-Participació i compromís ESO-Educació física ESO-Social ESO-Llengües estrangeres ESO-Matemàtic
Ets aquí:Inici Propostes didàctiques Educació Secundària (12-14)